Holter ciśnieniowy

To urządzenie służące do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Typowe wskazania:

  • diagnostyka nadciśnienia („białego fartuch”, nocne);
  • diagnostyka niedociśnienia;
  • ocena skuteczności leczenia nadciśnienia.

Przebieg badania:

Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. Powietrze pompowane jest do mankietu zazwyczaj co 15-30 minut w dzień i co 30-60 minut w nocy. Pomiary sygnalizowane są krótkim sygnałem dźwiękowym, wówczas należy się zatrzymać i wyprostować rękę, na której założony jest mankiet.

W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę oraz wykonywać codzienne czynności.

Zaleca się aby w trakcie badania prowadzony był dzienniczek, w którym należy zapisywać:

W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców oraz manipulować w rejestratorze.