Badanie EKG Holter

To całodobowe monitorowanie rytmu serca, które wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

Typowe wskazania:

  • diagnostyka zaburzenia rytmu;
  • diagnostyka zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych (bradykardia);
  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca;
  • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem;
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

Przebieg badania:

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (czasem zachodzi konieczność wygolenia włosów i odłuszczeniu alkoholem) naklejane są jednorazowe elektrody, które łączy się kabelkami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG (karta pamięci Flash). Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się.

Rejestrator posiada czerwony przycisk, który służy do samodzielnego sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Zaleca się aby w trakcie badania wykonywać codzienne czynności. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.