Badanie EKG Holter

EKG Holtera to całodobowe monitorowanie rytmu serca, które wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

Typowe wskazania do wykonania badania EKG Holtera to:

  • diagnostyka zaburzenia rytmu;
  • diagnostyka zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych (bradykardia);
  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca;
  • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem;
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

Decyzja o wykonaniu badania EKG Holtera podejmowana jest w ramach diagnostyki serca. Zleca je kardiolog prowadzący leczenie.

Przebieg badania

Badanie EKG Holtera zaczyna się od naklejenia na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (czasem zachodzi konieczność wygolenia włosów) i odłuszczeniu alkoholem), jednorazowych elektrod. Łączy się je kabelkami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG (karta pamięci Flash). Urządzenie rejestrujące jest przypinane najczęściej do paska, co umożliwia badanemu metodą EKG Holtera swobodne poruszanie się.

Rejestrator ma czerwony przycisk, który służy do samodzielnego sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Zaleca się, aby w trakcie badania EKG Holtera wykonywać codzienne czynności. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.