Echokardiografia

Echokardiografia (ECHO serca, USG serca, UKG serca) jest od wielu lat metodą z wyboru wstępnej diagnostyki chorób serca. Polega ono na oglądaniu serca aparatem USG wzbogaconym o możliwość pomiaru przepływu krwi przez serce.

Pacjent podczas badania jest ułożony na wznak lub na lewym boku, rozebrany do pasa, lewa ręka uniesiona za głowę.

Na głowicę aparatu nakładany jest żel, a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca i przesuwa badając poszczególne części serca. Obraz serca jest pokazywany na monitorze i odpowiednio interpretowany przez lekarza.

ECHO serca pozwala na ocenę:

 1. struktury i wymiarów jam serca i grubości ścian,
 2. morfologii i czynność zastawek wewnątrzsercowych,
 3. czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory,
 4. czynności skurczowej prawej komory,
 5. wsierdzia i osierdzia,
 6. głównych pni naczyniowych (aorta, pień płucny).

Echokardiografia uzupełniona techniką dopplerowską pozwala przeprowadzić wszechstronną ocenę hemodynamiczną serca obejmującą prędkości przepływów, stopień nasilenia zwężeń zastawek, objętości fal zwrotnych, przecieki wewnątrzsercowe i ciśnienia w sercu i dużych pniach naczyniowych.

Echo serca – jest badaniem nieinwazyjnym, czyli nie naruszającym tkanek organizmu. Jest to badanie bezbolesne i bezpieczne dla osób w każdym wieku także dzieci i kobiet w ciąży. W razie potrzeby można je powtarzać wielokrotnie bez dodatkowego zagrożenia dla pacjenta. Nie wymaga żadnych, szczególnych przygotowań ani opieki po badaniu. Przed badaniem można normalnie jeść i pić.

Wskazania do badania ECHO serca:

 1. diagnostyka bólów w klatce piersiowej,
 2. ustalenie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia) choroby wieńcowej,
 3. ocena chorego po zawale serca i zabiegach inwazyjnych na naczyniach wieńcowych (angioplastyka, „by pass”),
 4. rozpoznawanie wrodzonych i nabytych wad serca z ustaleniem wskazań do leczenia operacyjnego,
 5. monitorowanie chorych ze sztuczną zastawką,
 6. diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
 7. ocena następstw nadciśnienia tętniczego,
 8. diagnostyka chorób wsierdzia i osierdzia,
 9. weryfikacja wątpliwych wyników ekg np. podejrzenie przebytego zawału mięśnia serca bez objawów klinicznych,
 10. ocena ryzyka powikłań kardiologicznych u chorych przed planowanymi operacjami pozasercowymi.