Echo Serca

Wśród badań przeprowadzanych w gabinecie kardiolog Barbary Bogackiej ramach diagnostyki chorób serca jest echo serca. Do jego wykonywania służy echokardiograf. Za pomocą ultradźwięków badane jest serce Pacjenta oraz naczynia krwionośne. Z głowicy echokardiografu wysyłana jest fala ultradźwiękowa, a w wyniku jej odbicia powstaje obraz, który jest widoczny na monitorze. Na podstawie analizy tego obrazu lekarz ocenia ruch i kurczliwość serca oraz pracę jego zastawek. Echo serca może służyć również zbadaniu przepływów w komorach i  przedsionkach serca oraz dużych naczyniach krwionośnych takich jak aorta, tętnice i żyły płucne, tętnice główne i wieńcowe. Nowoczesne urządzenie diagnostyczne, jakim jest echokardiograf, pozwala na ocenę pracy serca zarówno w ruchu, jak i w formie zatrzymanego obrazu prezentującego wybraną fazę cyklu mięśnia sercowego. Dzięki temu można na przykład zmierzyć strukturę serca oraz objętość wyrzucanej krwi. Bez wątpienia echokardiograf jest sprzętem diagnostycznym pozwalającym na dokładną ocenę parametrów pracy serca.