Echo serca

Echokardiografia, znana też jako echo serca, zalicza się do podstawowych badań diagnostycznych. Jest ona przeprowadzana za pomocą echokardiografu – specjalistycznego urządzenia wyposażonego w głowicę, która emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Przechodząc przez tkanki, odbijają się one od nich, a efekty tego odbicia są wyświetlane na monitorze. Zależnie od struktury tkanki odbicie przyjmuje inną formę. Pozwala to na interpretowanie obrazu i wykrywanie nieprawidłowości.

Za pomocą echokardiografu są badane serce Pacjenta oraz jego naczynia krwionośne. Na podstawie analizy lekarz ocenia ruch i kurczliwość serca oraz pracę jego zastawek. Echo serca może służyć również zbadaniu przepływów w komorach i przedsionkach serca oraz dużych naczyniach krwionośnych, takich jak aorta, tętnice i żyły płucne, tętnice główne i wieńcowe.

Echo serca jest badaniem obrazowym. Jego wynikiem jest obraz wyświetlany na monitorze, z możliwością wykonania wydruku lub wykonania zapisu video. Podobnie jak badanie EKG jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla Pacjenta oraz nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent jednak powinien zgłosić się na nie na czczo lub przynajmniej na 4 godziny po ostatnim posiłku. Warto też wziąć pod uwagę, że do badania jest konieczne rozebranie się do pasa.

Echo serca przeprowadzane na echokardiografie pozwala na ocenę pracy serca zarówno w ruchu, jak i w formie zatrzymanego obrazu prezentującego wybraną fazę cyklu mięśnia sercowego. Dzięki temu pozwala zmierzyć strukturę serca oraz objętość wyrzucanej krwi. Echokardiograf jest sprzętem wykorzystywanym w diagnostyce serca pozwalającym na dokładną ocenę parametrów jego pracy. Badanie jest wykonywane w gabinecie lekarskim dr Barbary Bogackiej.