Echo serca – Szczecin

Echokardiografia, znana też jako echo serca, zalicza się do podstawowych badań diagnostycznych. Jest ona przeprowadzana za pomocą echokardiografu – specjalistycznego urządzenia wyposażonego w głowicę, która emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Przechodząc przez tkanki, odbijają się one od nich, a efekty tego odbicia są wyświetlane na monitorze. Zależnie od struktury tkanki odbicie przyjmuje inną formę. Pozwala to na interpretowanie obrazu i wykrywanie nieprawidłowości.

Do czego wykorzystuje się echo serca?

Za pomocą echokardiografu są badane serce Pacjenta oraz jego naczynia krwionośne. Na podstawie analizy lekarz ocenia ruch i kurczliwość serca oraz pracę jego zastawek. Echo serca może służyć również zbadaniu przepływów w komorach i przedsionkach serca oraz dużych naczyniach krwionośnych, takich jak aorta, tętnice i żyły płucne, tętnice główne i wieńcowe.

Echo serca jest badaniem obrazowym. Jego wynikiem jest obraz wyświetlany na monitorze, z możliwością wykonania wydruku lub wykonania zapisu video. Podobnie jak badanie EKG jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla Pacjenta oraz nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent jednak powinien zgłosić się na nie na czczo lub przynajmniej na 4 godziny po ostatnim posiłku. Warto też wziąć pod uwagę, że do badania jest konieczne rozebranie się do pasa.

Echo serca przeprowadzane na echokardiografie pozwala na ocenę pracy serca zarówno w ruchu, jak i w formie zatrzymanego obrazu prezentującego wybraną fazę cyklu mięśnia sercowego. Dzięki temu pozwala zmierzyć strukturę serca oraz objętość wyrzucanej krwi. Echokardiograf jest sprzętem wykorzystywanym w diagnostyce serca pozwalającym na dokładną ocenę parametrów jego pracy. Badanie jest wykonywane w gabinecie lekarskim dr Barbary Bogackiej.

Wskazania do echo serca

Echo serca wykorzystuje się w celu określenia stanu zdrowia pacjentów, którzy borykają się z przewlekłymi dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego. Wyniki takich testów często pozwalają na określenie przyczyny takich problemów. Echo wykonuje się też u osób, które korzystają już z farmakoterapii. Wówczas takie badania umożliwiają stwierdzenie, czy w danym przypadku leczenie jest skuteczne, czy wymaga zmiany.

Najważniejsze wskazania do echa serca to:
• nadciśnienie tętnicze,
• choroba wieńcowa,
• przebyty zawał serca,
• migotanie przedsionków,
• zaburzenia rytmu serca,
• wrodzone wady serca.

O przeprowadzeniu echa serca decyduje specjalista. Może on wystawić skierowanie na takie badanie po zapoznaniu się z ogólnymi wynikami pacjenta i wywiadzie. Echo wykonuje się nie tylko w przypadku chorób związanych z funkcjonowaniem serca, lecz także cukrzycy, schorzeń płuc, nerek czy po przebytym udarze. Echo może być pomocne także przed planowanymi operacjami. Jest wykorzystywane również do określenia stanu zdrowia osób poddawanych leczeniu onkologicznemu.

Przygotowanie do echa serca

Echo serca można wykonać o każdej porze dnia. Przed badaniem nie trzeba przestrzegać specjalnej diety. Jeśli ma dojść do testu obciążeniowego, specjalista określi indywidualny sposób przygotowania. Zwykle przed takim badaniem konieczne jest przyjęcie określonych leków. Przy echo przezprzełykowym pacjent musi być natomiast na czczo, a dobę wcześniej nie może spożywać alkoholu.

Wykonujemy echo serca w naszym gabinecie w Szczecinie.