Badanie EKG

W czasie badania EKG rejestrowana jest czynność elektryczna serca. Na kończynach oraz na klatce piersiowej Pacjenta umieszczane są elektrody, za pomocą których badany jest prąd przepływający przez serce. Wynik rejestrowany jest na specjalnym papierze. Na badanie EKG kierowani są Pacjenci z podejrzeniami zaburzeń rytmu serca, przerostu lub niedokrwienia mięśnia sercowego, a także zaburzeń metabolicznych. W przypadku badania EKG z próbą wysiłkową badana jest zależność zapisu EKG od wysiłku. Jeśli serce pracuje prawidłowo, przy wysiłku zwiększa się jego zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie przepływ krwi przez tętnice wieńcowe. Jednak w  przypadku nieprawidłowej pracy serca, w wyniku EKG mogą pojawić się niedokrwienia. Odmianą badania EKG jest EKG metodą Holtera, które trwa całą dobę lub dłużej. Do EKG metodą Holtera wykorzystywany jest przenośny zestaw do badania składający się z elektrod umieszczanych na klatce piersiowej Pacjenta oraz małego urządzenia rejestrującego pracę serca. W gabinecie kardiologicznym doktor Barbara Bogacka wykonuje zarówno standardowe badanie EKG, EKG Holtera, jak i  inne badania z zakresu nowoczesnej diagnostyki serca.