Badanie EKG – Szczecin

Badanie EKG (elektrokardiogram) jest jednym z podstawowych testów diagnostycznych, wykonywanym przede wszystkim u osób z bólem w klatce piersiowej. Jest on objawem choroby niedokrwiennej serca, a także groźnego w skutkach zawału serca. Regularnie wykonuje się je także u osób z arytmią, a nieco rzadziej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Na czym polega badanie EKG?

W czasie badania EKG jest rejestrowana czynność elektryczna serca. Na kończynach oraz na klatce piersiowej Pacjenta są umieszczane elektrody, za pomocą których jest badany prąd przepływający przez serce. Wynik jest zapisywany na specjalnym papierze. EKG jest bezpieczne i nieinwazyjnie. Nie wymaga też specjalnego przygotowania, jednak na godzinę przed jego wykonaniem należy powstrzymać się od picia kawy czy napojów z kofeiną.

Na badanie EKG są kierowani Pacjenci z podejrzeniami:

• zaburzeń rytmu serca,
• przerostu mięśnia sercowego,
• niedokrwienia mięśnia sercowego,
• zaburzeń metabolicznych.

Jakie są wskazania do wykonania badania EKG?

Badanie EKG powala na określenie, w jaki sposób funkcjonuje serce danej osoby. Jest ono wykorzystywane przede wszystkim w celach diagnostycznych, ale stosuje się je także po to, by sprawdzić skuteczność już prowadzonego leczenia. Do najważniejszych wskazań do wykonania badań EKG warto zaliczyć:
• nieuzasadnioną utratę przytomności,
• zawroty głowy,
• omdlenia i zasłabnięcia,
• ból w klatce piersiowej, także przy oddychaniu,
• nierównomierna praca serca,
• szybkie zmęczenie się i zadyszka,
• nadciśnienie tętnicze,
• przebyty zawał serca.

W przypadku EKG z próbą wysiłkową jest badana zależność zapisu od wysiłku. Jeśli serce pracuje prawidłowo, przy wysiłku zwiększa się jego zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie – również przepływ krwi przez tętnice wieńcowe. Natomiast w przypadku nieprawidłowej pracy serca w wyniku EKG mogą pojawić się niedokrwienia.

EKG jest jednym z bardziej podstawowych badań wykonywanych w kardiologii. W podstawowej formie pozwala na chwilowe monitorowanie parametrów pracy serca. Sprawdza się więc doskonale w sytuacji, gdy pacjent boryka się z przewlekłymi dolegliwościami. Jeśli symptomy są jedynie okazjonalne, konieczne jest wykonanie EKG Holtera. Taki test trwa całą dobę, dzięki czemu pozwala na zaobserwowanie nieprawidłowości, które pojawiają się raz na jakiś czas. Nasi specjaliści dobierają odpowiednie badanie EKG w Szczecinie do stanu zdrowia danej osoby.

Skierowanie na badanie EKG jest wystawiane przez specjalistę po zapoznaniu się z dotychczasowymi wynikami pacjenta oraz przeprowadzeniu wywiadu. Czas trwania testu zależy od wybranej metody. Niektóre formy EKG wymagają specjalnego przygotowania, np. bycia na czczo. O takich kwestiach lekarz informuje pacjenta przed rozpoczęciem badania.