Badanie EKG

Badanie EKG (elektrokardiogram) jest jednym z podstawowych testów diagnostycznych, wykonywanym przede wszystkim u osób z bólem w klatce piersiowej. Jest on objawem choroby niedokrwiennej serca, a także groźnego w skutkach zawału serca. Regularnie wykonuje się je także u osób z arytmią, a nieco rzadziej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

W czasie badania EKG jest rejestrowana czynność elektryczna serca. Na kończynach oraz na klatce piersiowej Pacjenta są umieszczane elektrody, za pomocą których jest badany prąd przepływający przez serce. Wynik jest zapisywany na specjalnym papierze. EKG jest bezpieczne i nieinwazyjnie. Nie wymaga też specjalnego przygotowania, jednak na godzinę przed jego wykonaniem należy powstrzymać się od picia kawy czy napojów z kofeiną.

Na badanie EKG są kierowani Pacjenci z podejrzeniami:

• zaburzeń rytmu serca,
• przerostu mięśnia sercowego,
• niedokrwienia mięśnia sercowego,
• zaburzeń metabolicznych.

W przypadku EKG z próbą wysiłkową jest badana zależność zapisu od wysiłku. Jeśli serce pracuje prawidłowo, przy wysiłku zwiększa się jego zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie – również przepływ krwi przez tętnice wieńcowe. Natomiast w przypadku nieprawidłowej pracy serca w wyniku EKG mogą pojawić się niedokrwienia.

Odmianą badania EKG jest EKG Holtera, które trwa całą dobę lub dłużej. Do jego przeprowadzenia jest wykorzystywany przenośny zestaw, który składa się z elektrod umieszczanych na klatce piersiowej Pacjenta oraz małego urządzenia rejestrującego pracę serca. W gabinecie kardiologicznym doktor Barbara Bogacka wykonuje zarówno standardowe badanie EKG, EKG Holtera, jak i inne badania diagnostyczne.